Elektronsko fakturisanje

 Program za elektronsko fakturisanje medicinsko tehničkih pomagala i lekova je novi proizvod  u našoj ponudi.

Namenjen je svim zdravstvenim ustanovama i apotekama koje rade sa republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i koji pomagala i lekove izdaju na recept.

Program je u potpunosti usklađen sa zahtevima fonda. Koristi šifarnike koje Fond propisuje, pri čemu program obezbeđuje automatsku sinhronizaciju ovih šifarnika gde korisnik ne mora da vodi računa da li je došlo do promene nekog od šifarnika. Kao krajnji rezultat formira zahtevanu zip datoteku koja se šalje (učitava) RFZO-u.

Unos novog naloga

U program su ugrađene sve elektronske kontrole koje inače fond sprovodi nad dostavljenim podacima kao što su: unos ispravne šifre ugovorne organizacije, šifra filijale koja prima faktruru, ispravnost LBO, ispravnost šifre i cene pomagala, ID lekara i njegova podudarnost sa ustanovom u momentu izdavanja naloga i td.. Ovim kontrolama na unosu, verovatnoća da dostavljena faktura ne prođe prvu i drugu elektronsu proveru RFZOa je praktično eliminisana. Uz sve to unos naloga je maksimalno olakšan, korisnik se lako kreće kroz sva polja, kucanjem dela naziva automatski dobija ponuđene tačne podatke o npr. zdravstvenoj ustanovi koja je izdala nalog, o matičnoj filijali i td.. svaki nevalidno unet podatka jasno se uočava jer se automatski boji u crvenu boju.


24.3.2017
Implementacija u klinici Varis

1.2.2017
Implementacija u Zepter Medical-u

23.9.2016
Implementacija u Fizio Vračar

8.12.2017
Implementacija u Profemini

7.5.2014
Specijalna verzija health softvera implementirana u Audiovox-u

16.10.2011
IS Klinika implementirana u poliklinici MEDICOM

16.10.2011
IS Klinika implementirana u Domu Zdravlja Vizim

6.3.2012
IS Klinika implementirana u specijalnoj bolnici Lorijen Hospital

12.7.2013
IS Klinika implementirana u domu zdravlja Clinicanova

12.7.2013
IS Klinika implementirana u estetskom centru Xenia Doctors Center

12.7.2013
IS Klinika implementirana i u novom domu zdravlja Vizim

23.3.2014
IS Klinika implementirana u Fiziocentru Beograd

23.3.2014
IS Klinika implementirana u poliklinici Marić, Novi Sad

23.3.2014
IS Klinika u Cloud varijanti

1.9.2014
IS Klinika implementirana u poliklinici Park Medica

22.9.2014
IS Klinika implementirana u poliklinici Gracia Medika

30.12.2014
IS Klinika implementirana u poliklinici Nikolić u Novom Sadu

19.7.2015
Implementacija u specijalnoj bolnici Ostrog

20.9.2016
IS Klinika implementirana u Spinalisu

17.11.2016
Implementacija u Vašoj kući zdravlja

23.3.2014
Specijalna verzija health softvera implementirana u Arcushealth

4.1.2011
IS Klinika implementirana u estetskom centru SKINMEDIC

MSTeam software solution©sva prava zadržana

Skip Navigation Links

Medical Software Team, Beograd
E-mail: office@mojaordinacija.com
Telefon: +381 63 372 785