Informacioni sistem Klinika

Informacioni sistem za kompletno poslovno, finansijsko i materijalno vođenje specijalističkih lekarskih ordinacija, poliklinika i klinika sa stacionarnim lečenjem

Šta Vam nudi IS Klinika? Vama kao neposrednom korisniku tj. lekaru koji radi svoj posao sa pacijentom nudi efikasan i dobro strukturiran elektronski zdravstveni karton pacijenta. Na jednom mestu( jednom dialogu) imate prikazanu celokupnu zdravstvenu dokumentaciju pacijenta oragnizovanu u tematske kartice (pregledi, istorije, tretmani..) sa tabelama koje prikazuju sve već urađeno. Lakim i jednosavnim konceptom dugmadi: "Novi" popunićete novi obrazac i "Prikaži" , popregledaćete već postojeći. Svi obrasci sa kojima se susrećete u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi postoje u elektronskoj formi.
Vama kao valasniku klinike ovaj informacioni sistem nudi sledeće:Efikasno zakazivanje pacijenata koji u obzir uzima broj lekara, njihovo radno vreme, mesto rada (ordinaciju, sobu, salu..) kao i interval zakazivanja. Laku pretragu pacijentata, evidentiranje i naplatu pruženih usluga i izdavanje računa. Praćenje lagera materijala . U svakom momentu imate uvid u stanje materijala sa vidljivim opomenama na materijalima čije su zalihe pale ispod minimalnih predviđenih. Evidencija osnovnih sredstava (opreme ), Finansijski izveštaji. Zahtevani zdravstveni izveštaji : izveštaj o obavljenim uslugama po MKB’u...

Šta odlikuje IS Kliniku? Jednostavnost rukovanja i obilje mogućnosti. Mogućnosti možete uvoditi postepeno u produkciju.

Šta je potrebno da znate? Sigruni smo da sve što Vam je potrebno već znate. Dovoljno je da ste koristili računar i da umete da unesete tekst preko tastature. Zato zaključujemo da to neće biti problem. Ako unos teksta smatrate onim zamornijim delom Vašeg posla, obezbedili smo predefinisane obrasce koje jednom popunjavate a koristite kad god vam zatrebaju, takve kavi su ili ih prilagođavate konkretnom slučaju.

Šta je potrebno da imate? Računar sa operativnim sistemom Windows 7, Windows 10. U koliko posedujete neku dijagnostičku aparaturu možemo razmotriti njeno integrisanje u naš IS.

Zašto Vam je, uopšte, potreban informacioni sistem? Na ovakvim mestima kao odgovor obično stoji "..da je savremeno poslovanje u bilo kojoj oblasti nezamislivo bez upotrebe računara". U čemu je ta "nezamisliva" prednost? U tome što ćete lakše uneti neke podatke ? Da! Što ćete ih lako pronaći kada god su Vam potrebni? Da! Što ćete ih moći uvek odštampati i to će izgledati lepo i čitljivo? Da! ..i još čitav niz sličnih prednosti.. Ali suštinska predost je u tome što su vaši podaci zapamćeni u elektronskoj bazi podataka i pretrage, analize i kontrole podataka, za koje bi vam bili potrebni sati ili dani sa neizvesnim rezultatom, obavlja softwer a vi do njih dolazite u roku od nekoliko delova sekunde izborom željene funkcije. Naš informacioni sistem sadrži niz takvih funkcija, ali ni to nije sve. On se razvija i obogaćuje a Vi, prihvatajući nove verzije, dobijate nove funkcionalnsti u skladu sa Vašim potrebama ili sa zakonskom regulativom.

Zašto da se odlučite upravo za IS Klinika? Gore smo pomenuli elektronsku bazu podataka i funkcije za obradu. Ono po čemu se sistemi razlikuju jedan od drugoga jeste upravo kako je projektovana njihova baza, koje funkcionalnosti Vam se nude i na koji način. Nas su rukovodila sledeća načela: Kvalitet, pravila struke, intuitivan interfejs. Dugogodišnje programersko iskustvo i saradnja sa zdravstvenim radnicima omogućila je da ovu problematiku sagledamo objektivno i napravimo efikasan i za upotrebu intuitivan softver. O tome svedoči preko 1000 instalacija našeg medicinskog softvera u oblasti medicine, stomatologije i zubne tehnike. Pitajte kolegu da li ima neki od naših medicinskih softver? Proverite kakva su mu iskustav i javite nam se. Verujemo da će naša saradnja biti na uzajamno zadovoljstvo.


Dom zdravlja
"Vizim"
Knez Miletina 36, Beograd
011/3390 000

Specijalna bolnica
"Diona"
Sazonova 29, Beograd
011/2443 002

Poliklinika
"Medikom"
Braničevska 12a, Beograd
011/3443 781

Fizio centar
"Fizio Centar"
Španskih boraca 3, Beograd
011/4142 900

Dom zdravlja
"Vizim"
Airport City, Novi Beograd
011/785 7777

Poliklinika
"Marić"
Dušana Vasiljeva 4, Novi Sad
021/452 271

Poliklinika
"Park Medica"
Vrtlarska 5, Zemun
011/316 2010

Dermatovenerološka ordinacija
"Lugonja"
Marka Nešića 8, Novi Sad
021/553 315

Specijalna bolnica
"BOC"
27.marta 17-19, Beograd
011/4144 330

MSTeam software solution©sva prava zadržana

Skip Navigation Links

Medical Software Team, Beograd
E-mail: office@mojaordinacija.com
Telefon: +381 63 372 785