Informacioni sistem Ordinacija - Cenovnik

Informacioni sistem Ordinacija nudimo u nekoliko varijanti - paketa u skladu sa obimom poslovanja Vaše prakse

S PAKET Namenjen je stomatološkim ordinacijama sa jednim računarom. Sadrži sve funkcionalnosti sistema, osim mogućnosti mrežnog rada. Korisniku se dodeljuje jedna licenca. Obuka traje 2 sata. Cena:300 EUR

M PAKET Paket obuhvata tri licence za ordinaciju i jednu licencu za kuću, mrežni rad između licenciranih računara, integracija sa specijalizovanim softverima. Cena:550 EUR

PRO PAKET Namenjen je vođenju stomatoloških ordinacija i klinika. Paket obuhvata neograničen broj licenci za ordinaciju i kuću. Mrežni rad između licenciranih računara. Integracija sa specijalizovanim softverima. Prilagođavanje funkcionalnosti specifičnim potrebama klinike. Izrada novih funkcionalnosti shodno specifičnim potrebama stomatološke klinike. Cena:800 EUR

ON LINE PAKET Namenjen je vođenju stomatoloških klinika i ordinacija. Paket obuhvata neograničen broj licenci za kliniku, kuću i mobilne uređaje. Mrežni rad između licenciranih računara. Integracija sa specijalizovanim softverima. Prilagođavanje funkcionalnosti specifičnim potrebama klinike. Izrada novih funkcionalnosti shodno specifičnim potrebama klinike. Internet baza podataka. Rad preko PC, PDA i SmartPhone uređaja. Cena:1200 EUR

CENE ODRŽAVANJA

  • Cena standardnog angažovanja (instalacija, obuka, podešavanja, ...) kod korisnika je 25 evra po satu.
  • Konsultantske usluge, hitne intervencije ili intervencije van radnog vremena naplaćuju se 50% skuplje.
  • Ako je intervencija kraća od jednog sata, naplaćuje se ceo sat.
  • Izmene programa se posebno dogovaraju, a cene su od 25-50eu po satu, u zavisnosti od složenosti zahtevane dorade.
  • Integracija sa novim specijalizovanim softwerima radi se takođe po ponudi. Cena sata iznosi 50eu.
  • Migracija podataka, 25-50 eu po satu
  • Integracija sa novim medicinskim uređajima radi se po posebnom dogovor, cena sata 50eu
  • Angažovanje se fakturiše jednom mesečno po broju utrošenih sati, a na iznos se dodaje 10 evra za korišćenje podrške.

* Sve navedene cene su bez PDV-a.


Stomatološka ordinacija
"Adent"
Cara Nikolaja 33, Beograd
011/2439 416

Stomatološka ordinacija
"Aesthetic dental solution"
Višnjićeva 14, Beograd
011/2631 959

Stomatološka ordinacija
"Vukadinović"
Pazinska 26, Beograd
011/3097 030

Stomatološka ordinacija
"A1 dental studio", Beograd
Internacionalnih brigada 22, lokal 20
011/2452 192

Stomatološka poliklinika
"Quick smile"
Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
+387 33 212 089

Specijalistička ordinacija
"Beograd-Centar"
Kraljice Natalije 35, Beograd
011/3610 651

Stomatološka ordinacija
"Cvijićeva 38"
Cvijićeva 38, Beograd
011/2766 992

MSTeam software solution©sva prava zadržana

Skip Navigation Links

Medical Software Team, Beograd
E-mail: office@mojaordinacija.com
Telefon: +381 63 372 785